جمعه 24 آبان 1398
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم):   بهترين بازي ها در پيش خدا اسب دواني و تير اندازي است   (نهج الفصاحه حديث شماره ٨٤)
صفحه اصلیآموزشیبهداشت و سلامت از دیدگاه شعر و هنر