سه شنبه 30 مهر 1398
وصيت امام علي (ع) به امام حسن (ع):   اگر بين نيازمندان، کسي را يافتي که توشه ات را برايت به قيامت ببرد و توشه را، فرداي محشر، در لحظه احتياج، به تو برگرداند، وجودش را غنيمت بشمار (انفاق کن)، بار را بگذار بر دوش او؛ تا مي تواني بار و کوله اش را سنگين کن؛ شايد بعدها، کسي را با اين مشخصات پيدا نکني   (بخشي از نامه سي و يکم نهج البلاغه)