آموزشگاه بهداشت پیام سلامت

سرفصل عناوین آموزشی جدید

سرفصل و مدت زمان دروس که بايد افراد مشمول در دوره اصلي و بازآموزي بگذرانند.

 

ردیف

سر فصل

مدت زمان

1

تعاریف و مفاهیم  بهداشتی ، اصول بهداشت فردی و رفتارهاي غير بهداشتي، خود مراقبتی

2 ساعت

2

قوانين و مقررات و آیین نامه ها

4 ساعت

3

بهداشت مواد غذايي

4 ساعت

4

بیماری های واگیر و غیر واگیر

بيماريهاي پوستي ، ريوي ، ایدز و هپاتیت

4 ساعت

بيماريهاي روده اي و انگلي

بيماريهاي مشترك بين انسان و دام

5

ايمني و انضباط محل كسب و پيشگيري از بروز حوادث درمحيط كار پیشگیری بیماری های محیط کار وكمكهاي اوليه

2 ساعت

6

بهداشت آب و فاضلاب

2 ساعت

7

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

2 ساعت

8

روشهای گند زدایی ابزار کار و محیط کار

2 ساعت

9

کنترل دخانیات و بهداشت هوا

2 ساعت

10

مدیریت اجرایی پسماند

24 ساعت

11

بهداشت در میکرو پیگمنتشن

12 ساعت

جمع کل

60 ساعت

سرفصل و مدت زمان دروس که بايد افراد مشمول در دوره اصلي و بازآموزي بگذرانند.

 

ردیف

سر فصل

مدت زمان

1

تعاریف و مفاهیم  بهداشتی ، اصول بهداشت فردی و رفتارهاي غير بهداشتي، خود مراقبتی

2 ساعت

2

قوانين و مقررات و آیین نامه ها

4 ساعت

3

بهداشت مواد غذايي

4 ساعت

4

بیماری های واگیر و غیر واگیر

بيماريهاي پوستي ، ريوي ، ایدز و هپاتیت

4 ساعت

بيماريهاي روده اي و انگلي

بيماريهاي مشترك بين انسان و دام

5

ايمني و انضباط محل كسب و پيشگيري از بروز حوادث درمحيط كار پیشگیری بیماری های محیط کار وكمكهاي اوليه

2 ساعت

6

بهداشت آب و فاضلاب

2 ساعت

7

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

2 ساعت

8

روشهای گند زدایی ابزار کار و محیط کار

2 ساعت

9

کنترل دخانیات و بهداشت هوا

2 ساعت

10

مدیریت اجرایی پسماند

24 ساعت

11

بهداشت در میکرو پیگمنتشن

12 ساعت

جمع کل

60 ساعت

اطلاعات تماس

آموزشگاه بهداشت اصناف پیام سلامت

آدرس: تهران - خیابان آزادی - انتهای خیابان جیحون - ابتدای خیابان رنجبر - پلاک 39

تلفن: 02155759656

همراه: 09122150626

نماد اعتماد

logo-samandehi نمایش مجوز فعالیت