آموزشگاه بهداشت پیام سلامت

شعر کرونا

بمناسبت شیوع بیماری کرونا در چین و سایر کشورها

 

وقتی که رئیس ما بگیرد کرونا                                            بمب خبری شود میان سورنا

گفتی کرونا یاد من از روز جزا شد                                         بر قامت ماها همگی رخت عزا شد

درمحضر هر عالم و هر شاه و گدایی                                      بیمار نماید همه تا روز جدایی

چون نامه و بخشنامه نخواند ز وزیری                                    گیرد ستمش دامن هر رذل و شریفی

گر آنچه خدا گفته تو اقدام نمایی                                         زندانی دی ان ای (DNA) ویروس نمانی

ویروس سگ کیست که بر اشرف مخلوق                                 چون دزد کند حمله به هر مخزن و صندوق

بیمار کند مردم بیچاره مفلوک                                            در وادی آلوده و بی حاجز و مفتوح

گفتند که کافر نجس است، راست بگفتند                               گفتند حرام است، حرام، راست بگفتند

خفاش بخوردند و گرفتار بشد خلق                                        چون برق بشد شایع و بیمار بشد خلق

از اسم دترژنت همه ویروس نهان شد                                      بهداشت به هر پیر و جوان پاک عیان شد

گفتند سرودی که کنند خلق به ترغیب                                   شویند دو دست خود و احباب به ترتیب

گر عطسه کنی بی سپر و پارچه و دستار                                  بیمار کنی خلق که گفتم به تو صد بار

بهتر ز کلر نیست به نابودی ویروس                                        من کرده ام آزمایش این کار به دیروز

گر حفظ کنی خویش ز جمعیت انبوه                                     بهتر که خوری از کرونا غصه و اندوه

پاکی بودت راز سلامت به همه حال                                       ارکان بهشت است سلامت به همه کار

محمود که آموزش بهداشت کلام است                                   از صدق بیانش دل افراد به کام است

 

                                                            سروده محمود انصاری در تاریخ 07/12/98 ساعت 2 بامداد

اطلاعات تماس

آموزشگاه بهداشت اصناف پیام سلامت

آدرس: تهران - خیابان آزادی - انتهای خیابان جیحون - ابتدای خیابان رنجبر - پلاک 39

تلفن: 02155759656

همراه: 09122150626

نماد اعتماد

logo-samandehi نمایش مجوز فعالیت