به سامانه پیش خوان خدمات الکترونیکی آموزشگاه بهداشت خوش آمدید
اگر هنوز در سامانه ثبت نام نکرده اید، گزینه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب کنید. اگر ثبت نام کرده اید و هنوز درس ها را مشاهده نکرده اید، گزینه آموزش مجازی را انتخاب نمایید. اگر دوره را به پایان رسانده اید، جهت مشاهده نتیجه آزمون و دریافت گواهینامه، گزینه نمره و گواهینامه را انتخاب نمایید.