به سامانه پیش خوان خدمات الکترونیکی آموزشگاه بهداشت منشور سلامت خوش آمدید
اگر هنوز در سامانه ثبت نام نکرده اید، گزینه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب کنید. اگر ثبت نام کرده اید و هنوز درس ها را مشاهده نکرده اید، گزینه آموزش مجازی را انتخاب نمایید. اگر دوره را به پایان رسانده اید، جهت مشاهده نتیجه آزمون و دریافت گواهینامه، گزینه نمره و گواهینامه را انتخاب نمایید.