يكشنبه 24 آذر 1398
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم):   ساعتي بي ذکر خداي بر آدميزاد نگذرد مگر روز قيامت بر آن حسرت خورد   (نهج الفصاحه حديث شماره ٢٦٧٧)
صفحه اصلیارتباط با مانظرسنجیادامه برگزاری چنین آموزشی تحت عنوان بازآموزی ضروری می دانم

ادامه برگزاری چنین آموزشی تحت عنوان بازآموزی ضروری می دانم

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   93
شروع رأی گیری   2014-03-16 00:00:00
پایان رأی گیری   2017-04-16 00:00:00

اضافه کردن نظر